1. Kategori Yönetimi ve Stratejik Satın Alma (2 Gün)
Eğitim, kategori yönetimi ve stratejik satın almanın temel kavramlarını kapsar. Stratejik satın alma yaklaşımı için gerekli teknik ve süreçlerin kavratılması hedeflenmektedir. Eğitimde dünyadaki iyi uygulamalar üzerinde durularak müşteri tercihleri yönetimi, piyasa yaklaşımları, analiz yöntemleri ve risk analizi gibi konular anlatılacaktır.

2. Sözleşme Yönetimi (1 Gün)
Eğitimde, satın alma profesyonellerine sözleşme yönetimi konusunda ihtiyaç duyacakları temel bilgilerin verilmesi hedeflenmektedir. Temel borçlar hukuku bilgisi, sözleşme hazırlığı ve sözleşme yönetimi ve rekabet hukuku konularını kapsamaktadır.

3. Tedarikçi Performansı ve İlişkileri Yönetimi (2 Gün)
Eğitim, satın alma profesyonellerine etkin tedarikçi yönetimi yetkinliklerini kazandıracak anlayış, süreç ve becerileri edindirmeyi hedefler. Eğitimde stratejik ilişki yönetimi için gerekli davranış modellerini anlamak ve performans ölçümlemeleri geliştirmek üzerinde durulacaktır.

4. Satın Alma Fiyatı ve Maliyet Analizi (2 Gün)
Eğitim, satın alma profesyonellerinin bilmesi gereken finans yönetimi kavramlarına odaklanır. Satın almada planlama ve karar alma performansını artırmak, tedarikçileri zorlamak ve maliyetleri azaltmak için fiyat yapısını anlamada finansal bilgilerin etkin bir şekilde kullanılmasını hedeflemektedir. Bilanço, Kar/Zarar hesapları, Nakit Akışı gibi temel finans kavramlar satın almayla iniltili olarak anlatılacaktır.

5. Kişisel Etkileme ve Müzakere Yönetimi (3 Gün)
Eğitimde, profesyoneller için toplantılarda, ticari görüşmelerde ve sunumlarda olumlu bir kişisel etki yaratarak ve bunu sürdürerek insanların iş birliklerini kazanma konusu işlenirken, aynı zamanda doğru müzakere stratejileri ve ikna teknikleriyle zorlu durumları ustalıkla yönetme ele alınmaktadır.