Koç Üniversitesi’nin pek çok saygın ve uluslararası başarıları ile bilinen eğitimcilerinin yer aldığı program İşletme Yönetiminin ana temaları ve fonksiyonlarına yönelik hazırlanmıştır. Program, “Yönetim ve Organizasyon Modülü”, “Operasyon ve Tedarik Zinciri Modülü”, “Finans-Muhasebe Modülü” ve “Pazarlama Modülü” başlıklı 4 modül odağında 28 konu, 22 hafta, 44 gün ve 352 saatti kapsamaktadır.

Çeşitli öğrenme teknikleriyle (vaka çalışmaları, bilgisayar uygulamaları, ödevler, projeler) katılımcılar her modülden 1 adet olmak üzere toplam 4 ara ödev ve 1 final projesini tamamlamak zorundadırlar. Ara ödevlerin amacı katılımcıların işletmenin bütünselliğini kavrayabilmeleri için bütünü oluşturan parçalar ve bu parçalar arasındaki ilişkileri anlamalarına yardımcı olmaktır. Şirket bazında grup olarak gerçekleştirilecek olan Final Projesi ve sunumunun amacı katılımcıların stratejik hedeflere yönelik çalışma yaklaşımını içselleştirmelerini sağlamak; şirketin stratejik yönünü ve stratejik hedefleri daha iyi değerlendirerek şirketlerini başarıya ulaştıracak eylem planları ve öneriler sunmalarına destek olmaktır.


Yönetim ve Organizasyon Modülü                                                                           

Oryantasyon & Vaka Çalışmasına Giriş

Proje Yönetimi & Planlaması

Yönetim ve Organizasyon Tasarımı

Değişim Yönetimi

Organizasyonlarda Davranış ve İK Yönetimi

Stratejik Yönetim

Satış Yönetimi

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik

Yeni Rekabet Ortamları ve Ufuk Turu


Operasyon ve Tedarik Zinciri Modülü

Operasyon ve Süreç Yönetimi

Yöneticiler için Veriye Dayalı Karar Verme

Tedarik Zinciri Yönetimi

Satınalma Yönetimi ve Müzakere Becerileri


Finans – Muhasebe Modülü

Muhasebe

Fiyatlandırma

Makroekonomi

Mikroekonomi

Finansal Yönetim


Pazarlama Modülü

Stratejik Pazarlama

Marka Yönetimi

Pazar Araştırmaları

Dijital Pazarlama

Bütünleşik Pazarlama İletişimi

Uluslararası Pazarlama

Perakende Yönetimi

Dağıtım ve Kanal Yönetimi

Yeni Ürün Geliştirme

Teknolojinin Stratejik Yönü ve Kullanımı