Kastamonu Entegre Liderlik Gelişim Programımızı başarıyla tamamladık.

Katılımcılarımız, Liderler için Küresel Ekonomiye Bakış, Liderler İçin Politik Trendler, 21. Yüzyıl’da Temel Değişimler, Stratejik Düşünme, Strateji Geliştirme ve Uygulama, Dijital Kültür, İnsan Sistemlerinde Yeni Uygulamalar, Yöneticiler İçin Finans, Yaşarken Farkında Olmadıklarımız, Yöneticiler İçin Koçluk Yaklaşımı, VUCA Şartlarında Yönetim ve Liderlik, Değişim Yönetimi, Big Game: Stratejik İş Yönetim Simülasyonu, Stratejik Pazarlama eğitimlerine katıldılar. Programımıza katılım sağlayan ve değer yaratan katılımcılarımıza teşekkür ederiz.