Prosci metodolojisi, sunduğumuz tüm eğitimlerin temelini oluşturmakla kalmayıp aynı zamanda şirketinizde değişimi desteklemenizi ve hayata geçirmenizi sağlayacak teoriler ve pratik kaynaklar tarafından sağlam bir şekilde desteklenmektedir. Eğitimlerimizde kullanmakta olduğumuz, değişim yönetimi girişimlerinizde her zaman yanınızda olacak araç ve kaynaklarımız aşağıda yer almaktadır.

Prosci Değişim Yönetimi Araç Seti

2014 Change Management Pilot Professional™

ADKAR: Mesleki Kariyer ve Kişisel Çevremiz için Değişim Modeli

Çalışanlar için Değişimde Ayakta Kalma Rehberi

Değişim Yönetimi – Değişimin İnsani Yönü

Değişim Yönetiminde En Doğru Uygulamalar – Benchmarking Raporu 2014 Yılı Baskısı

Prosci Değişim Yönetimi Araç Seti
Prosci Değişim Yönetimi Araç Seti, etkin bir değişim yönetimi planı, eksiksiz süreçler, şablon ve kılavuzlar nasıl oluşturulur sorularına cevap olacak çok kapsamlı bir içeriktir. Özellikle yöneticilere, proje ekiplerine ve danışmanlarına kılavuzluk yapan bu set üst düzey sponsorluk ve yönetme mukavemeti yaratmaya yönelik detaylı planlama şablonları, hazırlık değerlendirmeleri ve yönlendirici ilkeleri içerir.

Prosci Değişim Yönetimi Araç Setinin size sunacağı olanaklar aşağıdaki gibidir: 

·       Sadece iş hayatınızı değil, aynı zamanda kişisel hayatınızı da yönetme kabiliyeti

·       Projeleriniz için değişim yönetimi stratejisi geliştirmek

·       İletişim planı kurmak

·       Değişime karşı gelişen direnci aktif olarak yönetme becerisi

2014 Change Management Pilot Professional™
Değişim Yönetimi için ihtiyaç duyacağınız ve istediğiniz an ulaşabileceğiniz Değişim Yönetimi metodolojilerini, on-line olarak internetten indirebileceğiniz şablonları ve değerlendirmeleri, eLearning modellemesiyle problem çözme makaleleri ve sunumları kuruluşunuz için çok amaçlı değişim yönetimi planı sunar.

ADKAR: Mesleki Kariyer ve Kişisel Çevremiz için Değişim Modeli
ADKAR: A Model for Change in Business Government and Our Community
ADKAR Modeli: Kişisel yaşamımız ve mesleki kariyerimizde başarılı bir değişimi nasıl gerçekleştireceğiz? Prosci’nin popüler ADKAR Modeli’ne dair basılan ilk çok kapsamlı kitap.

Çalışanlar için Değişimde Ayakta Kalma Rehberi
The Employees Survival Guide to Change
Çalışanların değişim esnasında ayakta kalmasına ve başarı kazanmasına yardımcı olan bir el kitabı olup sık sorulan sorulara cevap verir ve çalışanların Prosci ADKAR Modeli kapsamında etkin değişim aktörleri olmaları imkânı sağlar.

Değişim Yönetimi – Değişimin İnsani Yönü
Change Management – The People Side of Change
Değişim Yönetimi – Değişimin İnsani Yönü: Değişim yönetimi perspektifleri için sağlam bir zemin; idareci ve yöneticiler için teori ve pratikler içeren bir kaynaktır.

Değişim Yönetiminde En Doğru Uygulamalar – Benchmarking Raporu 2014 Yılı Baskısı
2014 edition of Best Practices in Change Management
Benchmarking Raporu 2014 yılı baskısı – Değişim Yönetiminde En Doğru Uygulamalar: 650 katılımcı değişim yönetimine dair en doğru uygulamaları anlatıyor.