TURQUALITY® Yönetici Geliştirme Programı, Koç ve Sabancı Üniversitelerinin ortaklaşa çalışmasının ürünü olarak aynı anda 5 Mayıs 2006 tarihinde hayata geçmiştir. 2014-2015’teki 12. TURQUALITY® Yönetici Geliştirme Programı itibariyle Bilkent Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nin de katılımıyla Türkiye’deki 4 yetkili üniversitenin Yönetici Geliştirme Merkezleri tarafından ortak olarak yürütülmektedir.

Eğitim müfredatı üniversitelerin bünyesindeki yüksek lisans programları (Executive MBA) baz alınarak ve TURQUALITY® Programı’nın ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmıştır.

Koç Üniversitesi Yönetici Geliştirme Programları departmanı bünyesinde 44 gün ve 352 saatten oluşan TURQUALITY® Yönetici Geliştirme Programı çerçevesinde bu döneme kadar, 17 yıldır, toplam 227 farklı şirket ve 675 katılımcıyı misafir edilmiştir.

Koç Üniversitesi TURQUALITY® Programları katılımcı memnuniyet oranı % 94’tür. Eğitimlerimiz, cuma ve cumartesi günleri 09:30-16:30 saatleri arasında gerçekleştirilmektedir.

Eğitimlerin içeriği Türkçe olup devamlılığın esas olduğu programın sonunda üniversite tarafından transkript ve Bakanlık tarafından katılımcılara eğitim kapsam ve niteliğini belirten bir sertifika verilmektedir.

Koç Üniversitesi’nin pek çok saygın ve uluslararası başarıları ile bilinen eğitimcilerinin yer aldığı Sanayi grubuna yönelik olan program işletme yönetiminin ana temaları ve fonksiyonlarına yönelik; Hizmet sektörüne yönelik olan programsa insan yönetimi, stratejik hizmet yönetimi ve müşteriyi anlama konuları baz alınarak hazırlanmıştır.

Katılımcıların, konuları işlerine aktarabilme yetkinliklerini geliştirmek ve öğrenmeyi desteklemek amacıyla, eğitimler teorik ve uygulamalı derslerle desteklenmektedir.

Ürün grubu TURQUALITY® Yönetici Geliştirme Programı 2006’dan beri her yıl düzenli olarak yapılmaktadır. Döviz getirici hizmet sektörlerine yönelik yönetici geliştirme programı ise 2019-2020 ve 2020-2021 yıllarında yalnızca Koç Üniversitesi bünyesinde gerçekleşmiştir. 2021 yılı itibariyle Koç Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi bünyelerinde döviz getirici hizmet sektörlerine yönelik yönetici geliştirme programı gerçekleştirilmeye devam etmektedir.

20. Dönem TURQUALITY® Yönetici Geliştirme Programı ve 4. Dönem TURQUALITY® Hizmet Sektörü Yönetici Geliştirme Programı 2023 Nisan itibariyle tamamlanmıştır.

21. Dönem TURQUALITY® Yönetici Geliştirme Programı ve 5. Dönem TURQUALITY® Hizmet Sektörü Yönetici Geliştirme Programı 2023 Ekim – 2024 Nisan arasında gerçekleştirilecektir.