Eğitim Planı

 

Gün Eğitim Başlığı Eğitmen Tarih
1 Veri Bilimine Giriş Mehmet Gönen 12 Aralık 2022
2 Veri Bilimi için Temel İstatistik Mehmet Gönen 14 Aralık 2022
3 Python’da Veri İşlemeye Giriş 1 Barış Akgün 19 Aralık 2022
4 Python’da Veri İşlemeye Giriş 2 Barış Akgün 21 Aralık 2022
5 Yapay Öğrenmeye Giriş 1 Mehmet Gönen 3 Ocak 2023
6 Python’la Yapay Öğrenme Uygulamaları 1 Barış Akgün 4 Ocak 2023
7 Yapay Öğrenmeye Giriş 2 Mehmet Gönen 10 Ocak 2023
8 Python’la Yapay Öğrenme Uygulamaları 2 Barış Akgün 11 Ocak 2023
9 Yapay Öğrenmeye Giriş 3 Mehmet Gönen 16 Ocak 2023
10 Python’la Yapay Öğrenme Uygulamaları 3 Barış Akgün 18 Ocak 2023

Veri Bilimine Giriş

Eğitmen: Mehmet Gönen

 • Veri bilimine giriş
 • Keşif tabanlı veri bilimi
 • Temel veri türleri: Nominal değerler, ikili değerler, sıralı değerler, sayı değerleri, aralık değerleri, vb.
 • Diğer veri türleri: zaman serileri, yazı, çizge, multimedya, coğrafi
 • Baştan sona veri bilimi problem çözme sürecine genel bakış:
  • Çalışmanın ana amacını belirlemek
  • İş problemini veri problemine dönüştürmek
  • Veri kaynaklarının belirlenmesi, verinin toplanması ve saklanması
  • Verinin incelenmesi ve veri kalitesi kontrolü
  • Veri önişleme adımları
  • Veriden model oluşturmak, yapay öğrenme modeli ise öğrenmek
  • Model sonuçlarını değerlendirmek ve görselleştirmek
  • Modelin yürürlüğe alınması ve  çalışmanın şirket performansına etkilerini belirlemek

Veri Bilimi için Temel İstatistik

Eğitmen: Mehmet Gönen

 • Veri kümeleri istatiksel ve görsel olarak nasıl özetlenir?
 • Veri kümelerindeki eğilimler ve aykırı değerler nasıl bulunur?
 • Değişkenler arasındaki ilişkiler nasıl modellenir?
 • Eksik veriyle nasıl başa çıkılır?
 • Tek ve çok değişkenli regresyon nasıl yapılır? Ne işe yarar?
 • Anlamlı değişkenler nasıl seçilir?

Python’da Veri İşlemeye Giriş 1

Eğitmen: Barış Akgün

 • Python programlama diline hızlı bir giriş
  • Temel veri yapıları
  • İfadeler, koşutlar, döngüler
  • Döküman girdi/çıktı I/O
  • Programlama egzersizleri

Python’da Veri İşlemeye Giriş 2

Eğitmen: Barış Akgün

 • numpy kütüphanesine giriş, “array” veri yapısı ve temel fonksiyonları
 • matplotlib ve seaborn kütüphaneleri ile görselleştirme
 • pandas kütüphanesine giriş, “DataFrame” veri yapısı ve zaman serileri
 • Veri yükleme, kullanma ve görselleştirme örnekleri

Yapay Öğrenmeye Giriş 1

Eğitmen: Mehmet Gönen

 • Yapay öğrenme nedir?
 • Gözetimli, yarı-gözetimli ve gözetimsiz öğrenme nedir?
 • Sınıflandırma, regresyon, öbekleme, boyut azaltma ve olağandışılık kestirimi ne demektir?
 • Genelleme ve model kapasitesi nedir?
 • Modellerin eğitimi için veriler nasıl bölünmelidir? Eğitim kümesi, geçerleme kümesi ve test kümesi ne demektir?
 • Regresyon yöntemleri
  • Doğrusal regresyon
 • Sınıflandırma yöntemleri
  • Lojistik regresyon
  • Karar ağaçları

Yapay Öğrenmeye Giriş 2

Eğitmen: Mehmet Gönen

 • Destek vektör makineleri
 • Öznitelik çıkarma yöntemleri
 • Öznitelik seçimi yöntemleri
 • Model birleştirme yöntemleri
 • Boyut azaltma yöntemleri
  • Temel bileşenler analizi
  • Doğrusal ayırtaç analizi
 • Öbekleme yöntemleri
  • K-ortalama öbekleme
  • Hiyerarşik öbekleme

Yapay Öğrenmeye Giriş 3

 • Derin öğrenmeye giriş
 • Derin öğrenmenin başarısı nereden gelmektedir? Ne gibi durumlarda yetersiz kalır?
 • Derin öğrenme modelleri nasıl eğitilir? (geri yayılım algoritması vb.)
 • Özel ağ mimarileri nelerdir?
  • MLP, CNN, RNN, LSTM ve GRU modelleri
 • Derin öğrenme modelindeki parametreler
  • Aktivasyon fonksiyonları
  • Katmanlardaki nöron sayıları
  • Düzenlileştirme yöntemleri

Python’la Yapay Öğrenme Uygulamaları 1

Eğitmen: Barış Akgün

 • Scikit-learn kütüphanesine giriş
 • Doğrusal regresyon
 • Lojistik regresyon
 • Karar ağaçları
 • Model ve hiper-parametre seçme yöntemleri
 • Destek vektör makineleri
 • Öznitelik çıkarma yöntemleri
 • Öznitelik seçimi yöntemleri

Python’la Yapay Öğrenme Uygulamaları 2

Eğitmen: Barış Akgün

 • Model birleştirme yöntemleri
 • Ağaç tabanlı modeller
 • Boyut azaltma yöntemleri
  • Temel bileşenler analizi
  • Doğrusal ayırtaç analizi
 • Öbekleme yöntemleri
  • K-ortalama öbekleme
  • Hiyerarşik öbekleme

Python’la Yapay Öğrenme Uygulamaları 3

Eğitmen: Barış Akgün

 • tensorflow ve keras kütüphanelerine giriş
 • MLP modelleri
 • CNN modelleri
 • RNN modelleri
 • LSTM ve GRU modelleri

Eğitim Süresi: 60 saat (10 gün)

Eğitim Tarihleri: 12 – 14 – 19 – 21 Aralık 2022

  3 – 4 – 10 – 11 – 16 – 18 Ocak 2023

Kontenjan: 20 kişi


Eğitim Yeri: Zoom 

(Eğitimler sırasında tüm katılımcıların kameralarının açık olması beklenmektedir. Eğitim sırasında kayıt yapılması yasaktır.)

Eğitim Saatleri: 9:30 – 16:30

Son Başvuru: 2 Aralık 2022