Başvurular, başvuru sekmesindeki formun eksiksiz doldurulması ve eğitim bedelinin tamamının “YGP-VERİ BİLİMİ EĞT. BEDELİ” açıklamasıyla aşağıda belirtilen banka hesabına yatırılarak, dekontun executive@ku.edu.tr adresine gönderilmesiyle kesinleşir.

Banka Bilgileri:

Alıcı İsmi: Unvest Araştırma Geliştirme Danışmanlık ve Tic A.Ş

Banka Adı: Yapi Kredi

Şube: Koç Üniversitesi (Şube No: 938)

TL Hesap No: 45798368

IBAN: TR910006701000000045798368

İptal Bilgileri:

Katılımcı, eğitime katılımını, eğitim başlangıç tarihinden:

a) 1-5 (bir ile beş) iş günü öncesine kadar iptal etmesi halinde eğitim bedelinin %100 (yüzde yüz)ünü,

b) 5-10 (beş ile on) iş günü öncesine kadar iptal etmesi halinde eğitim bedelinin %80 (yüzde seksen)’ini,

c) 10-20 (on ile yirmi) iş günü öncesine kadar iptal etmesi halinde eğitim bedelinin %50 (yüzde elli)’sini,

d) 20-40 (yirmi ile kırk) iş günü öncesine kadar iptal etmesi halinde eğitim bedelinin %25 (yüzde yirmi beş)’ini Unvest Araştırma Geliştirme Danışmanlık ve Tic. A.Ş.’ye ödeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.