44 gün ve 352 saatten oluşan TURQUALITY® Yönetici Geliştirme Programı çerçevesinde Koç Üniversitesi bu döneme kadar, 17 yıldır, toplam 227 farklı şirket ve 675 katılımcıyı misafir etmiştir.

Koç Üniversitesi TURQUALITY® Programları katılımcı memnuniyet oranı % 94’tür. Eğitimlerimiz, cuma ve cumartesi günleri 09:30-16:30 saatleri arasında gerçekleştirilmektedir. Eğitimlerin içeriği Türkçe olup, devamlılığın esas olduğu programın sonunda katılımcılara eğitim kapsam ve niteliğini belirten bir sertifika verilmektedir.