Ödeme ve İptal Bilgileri

Başvurular, başvuru sekmesindeki formun eksiksiz doldurulması ve eğitim bedelinin tamamının “YGP-Yöneticiler İçin Finans” açıklamasıyla aşağıda belirtilen banka hesabına yatırılarak, dekontun executive@ku.edu.tr adresine gönderilmesiyle kesinleşir.


Banka Bilgileri:

Unvest Araştırma Geliştirme Danışmanlık ve Tic. A.Ş.

Yapı Kredi Koç Üniversitesi Şubesi (Şube No: 938)

Türk Lirası Hesap No: 45798368

IBAN: TR910006701000000045798368


İptal Bilgileri:

Katılımcı, eğitime katılımını, eğitim başlangıç tarihinden:

a) 1-5 (bir ile beş) iş günü öncesine kadar iptal etmesi halinde eğitim bedelinin %100 (yüzde yüz)ünü,

b) 6-10 (altı ile on) iş günü öncesine kadar iptal etmesi halinde eğitim bedelinin %80 (yüzde seksen)’ini,

c) 11-20 (on bir ile yirmi) iş günü öncesine kadar iptal etmesi halinde eğitim bedelinin %50 (yüzde elli)’sini,

d) 21-30 (yirmi bir ile otuz) iş günü öncesine kadar iptal etmesi halinde eğitim bedelinin %25 (yüzde yirmi beş)’ini

Unvest Araştırma Geliştirme Danışmanlık ve Tic. A.Ş.'ye ödeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.