Program Kapsamı

• Tasarım ve Tasarım Odaklı Düşünme

• Problemleri Farklı Açılardan Keşfetmek

• İlham Toplamak

        • Röportaj Teknikleri

• Hikaye Anlatma ve Anlam Bulabilme

        • Deneyim Haritası Çıkarma (Journey Mapping)

        • Hikaye Panosu Oluşturma (Storyboarding)

        • Zihin Haritası Çıkarma (Mindmapping)

• Fırsatları Ortaya Çıkarma

• Fikir Yaratımı ve Beyin Fırtınası Teknikleri

• Düşük Maliyetli Prototipleme Teknikleri

        • Kolay Bulunabilen Malzemeler ile Prototip Oluşturma

        • Video Eskizi Hazırlama (Video Sketching)