Program Kapsamı

1. Kategori Yönetimi ve Stratejik Satınalma (2 Gün)
Eğitim, kategori yönetimi ve stratejik satınalmanın temel kavramlarını kapsar. Stratejik satınalma yaklaşımı için gerekli teknik ve süreçlerin kavratılması hedeflenmektedir. 

2. Sözleşme Yönetimi (1 Gün)
Eğitimde, satınalma profesyonellerine sözleşme yönetimi konusunda ihtiyaç duyacakları temel bilgilerin verilmesi hedeflenmektedir. 

3. Tedarikçi Performansı ve İlişkileri Yönetimi (2 Gün)
Eğitim, satınalma profesyonellerine etkin tedarikçi yönetimi yetkinliklerini kazandıracak anlayış, süreç ve becerileri edindirmeyi hedefler. 

4. Satınalma Fiyatı ve Maliyet Analizi (2 Gün)
Eğitim, satınalma profesyonellerinin bilmesi gereken finans yönetimi kavramlarına odaklanır. Satınalmada planlama ve karar alma performansını artırmak, tedarikçileri zorlamak ve maliyetleri azaltmak için fiyat yapısını anlamada finansal bilgilerin etkin bir şekilde kullanılmasını hedeflemektedir.

5. Kişisel Etkileme ve Müzakere Yönetimi (3 Gün)
Eğitimde, profesyoneller için toplantılarda, ticari görüşmelerde ve sunumlarda olumlu bir kişisel etki yaratarak ve bunu sürdürerek insanların işbirliklerini kazanma konusu işlenirken, aynı zamanda doğru müzakere stratejileri ve ikna teknikleriyle zorlu durumları ustalıkla yönetme ele alınmaktadır.