Program Hakkında

10 yılda 10 dünya markası yaratmak vizyonu ile dünyada devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan TURQUALITY®, sadece parasal bir destek olmaktan öte, uluslararası arenada yer almak isteyen şirketleri daha fazla katma değer ve daha fazla pazar payı anlamına gelen güçlü markalar yaratmaya teşvik etmektedir.

TURQUALITY® Yönetici Geliştirme Programı, Koç ve Sabancı Üniversitelerinin ortaklaşa çalışmasının ürünü olarak eş zamanlı olarak 5 Mayıs 2006 tarihinde hayata geçmiştir. 2014-2015'teki 12. TURQUALITY® Yönetici Geliştirme Programı itibariyle Bilkent ve İstanbul Üniversitelerinin de katılımıyla Program, Türkiye’deki 4 yetkili üniversite tarafından yürütülmektedir.

TURQUALITY® Yönetici Geliştirme Programları üniversitelerin Yönetici Geliştirme Merkezleri tarafından ortak olarak yürütülmektedir. Eğitim müfredatı üniversitelerin bünyesindeki Yöneticiler İçin İşletme Yüksek Lisans Programı (Executive MBA) baz alınarak ve TURQUALITY® Programı’nın ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmıştır.

Program, bireyin gelişiminden kurumların gelişimine ve nihayetinde de ülkemizin kalkınmasına uzanan bir gelişim köprüsü kurmaktadır. TURQUALITY® Programının odağında, klasik ihracat desteklerinden farklı olarak salt ihracatı artırmak yerine firmaların markalaşma hedeflerine katkıda bulunmak yer almaktadır.

Program hedefleri içerisinde destek kapsamındaki marka bilinci ve farkındalığı yaratacak firmaların orta ve üst düzey yöneticileri arasında ortak bir yönetim lisanının oluşturulması, firmalarının pazar bilgisi dahilinde aksiyon alarak projeleri hayata geçirecek takımların kurulmasına katkı sağlanması ve TURQUALITY® marka destek platformu için ihtiyaç duyulan sinerjinin yaratılması, katılımcılara iş süreçlerinde uygulayabilecekleri bilgi ve becerileri kazandırılması, katılımcılar ve firmalar arası iletişim olanakları yaratmak ve ileriye dönük işbirlikleri için ortam hazırlanması ve destek kapsamındaki firmaların yurtdışındaki imajının oluşturulması ve tanıtım faaliyetlerinde bulunulması yer almaktadır.