Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı Pazarlama & Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü Akademik Direktörü Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı, lisansüstü programlar ve Yönetici Geliştirme Programları'nda Pazarlama Yönetimi, Tüketici Davranışı, Reklam ve Promosyon, Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Marka Yönetimi konularında dersler vermektedir. Şu andaki araştırmaları marka ilişkileri, marka genişlemeler, kurumsal imaj, şirket krizleri, kurumsal sosyal sorumluluk ve tüketici davranışı üzerinedir.

Prof. Dr. Canlı, lisans ve yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra New York Üniversitesi’nden 1997 yılında pazarlama alanında doktora derecesini almıştır. 2008 yılından beri Migros Pazarlama kürsüsü sahibi olan Canlı, 2010 yılından bu yana da Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü Direktörlüğü ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevlerini yürütmektedir. Journal of Consumer Research ve Journal of Consumer Psychology'de yayın kurulu, International Journal of Research in Marketing'de alan editörüdür. Journal of Marketing’de yayımlanan bir araştırmaya göre, 1982-2006 yılları arasında dünyanın her yerinden en önemli bilimsel pazarlama dergilerinde yayın yapan öğretim üyeleri içinde ilk 50’de yer almıştır.

Prof. Zeynep Gürhan Canlı'nın 2006 yılında yayınlamış olduğu makalesi (The Effect of Corporate Social Responsibility (CSR) Activities on Companies With Bad Reputations) Journal of Consumer Psychology tarafından 2006 yılının en etkili makalesi seçilmiştir.