Prof. Dr. Zeynep Derya Tarman Yöneticiler İçin Hukuk

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Derya Tarman, milletlerarası özel hukuk alanında çalışmakta olup hukuk fakültesinde milletlerarası özel hukuk dersinin yanı sıra milletlerarası ticari tahkim hukuku dersini vermektedir. Ayrıca İşletme Enstitüsü’nde Yöneticiler İçin İşletme (Executive MBA) yüksek lisans programında üstlendiği hukuk modülünde ve Yönetici Geliştirme Programları’nda Sözleşme Hukukunun Temelleri, Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Uluslararası Ticaret Hukuku dersleri vermektedir.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2001 yılı mezunu olan Derya Tarman, yüksek lisans eğitimine Hollanda ve Almanya’da devam etmiştir. 2007 yılında Konstanz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’indeki özel hukuk doktora programını magna cum laude derecesi ile tamamlamıştır. Prof. Dr. Derya Tarman 2007 yılından beri Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Koç Üniversitesi’nde çalışmaya başladıktan sonra araştırmalarına Hamburg ve Lüksemburg’taki Max-Planck Enstitülerinde devam etmiştir. Harvard Üniversitesi CMES-Koç Üniversitesi Misafir Öğretim Üyesi Programı çerçevesinde gittiği ABD’de Haksız Rekabetten ve Aldatıcı Reklamlardan Doğan Uyuşmazlıklarda Uygulanacak Hukuk adlı monografik eserini yazmıştır.