Prof. Dr. Kerem Rızvanoğlu Dijital İletişim

Koç Üniversitesi Misafir Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Rızvanoğlu, Kullanıcı Deneyimi, Kullanılabilirlik ve Etkileşim Tasarımı, Pazarlama İletişimi Yönetimi, Dijital Medya Yönetimi, İletişim Stratejileri ve Halkla İlişkiler gibi konularda lisans ve lisansüstü programlarda ve Yönetici Geliştirme Programları’nda eğitimler vermektedir.
Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışan Kerem Rızvanoğlu halen aynı fakültede Bilişim Anabilim Dalı Başkanlığı’nı yürütmektedir. Prof. Dr. Rızvanoğlu, “Yeni Medya Çalışmaları Konferansı” ve “Engelsiz Bilişim Sempozyumu” gibi birçok ulusal konferansın ve alanın en büyük akademik etkinliklerinden olan “International Conference of Human-Computer Interaction”ın danışma kurulu üyesidir.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü’nde master eğitimini tamamlayan Rızvanoğlu, doktorasını Bordeaux 3 Michel de Montaigne Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi’nde yapmıştır. 1999 yılından beri insan-bilgisayar etkileşimi disiplini içinde kullanılabilirlik ve kullanıcı deneyimi ekseninde araştırmalarını sürdürmektedir. 2007-09 yılları arasında Galatasaray Üniversitesi’nde İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.
Farklı ölçeklerde araştırma projeleri yürüten Rızvanoğlu’nun “Herkes için Web: Evrensel Kullanılabilirlik ve Tasarım” adlı bir kitap çalışması da bulunmaktadır.