İletişim

Yönetici Geliştirme Programları
Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü
İdari Bilimler Fakültesi No: 205
Rumelifeneri Yolu Sarıyer 34450 İstanbul
Telefon: +90 212 338 1305 | +90 212 338 1850
executive@ku.edu.tr