Eğitim Kapsamı

Eğitim süresince katılımcıların, şirketlerin finansal durum teşhisini yapabilmesi, dolayısı ile likidite, operasyonel verimlilik, karlılık ve nakit yaratımı analizlerini gerçekleştirebilmesi, paranın zaman değeri kavramını pratiğe dönüştürebilmesi, proje değerlendirebilmesi ve bu sayede şirketin değişik birimlerinin şirket değerine etkisini kavraması için gerekli bilgiler, güncel uygulamalar eşliğinde sunulacaktır.

Değinilecek ana başlıklar şöyledir:

• Finansal Yönetim ve Değer Yaratmak

• Finansal Analiz ve Yönetim

• Paranın Zaman Değeri

• Yatırım Kararları

• Finansman Kararları