Dr. Öğr. Üyesi Nükhet Harmancıoğlu Pazarlama

Nükhet Harmancıoğlu, İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi'nde Yardımcı Doçent olarak çalışmaktadır. Ana araştırma konuları, Pazarlama Süreç Performansı Metrikleri, Pazarlama Kararlarının Mali Sonuçları, Örgütsel Sistem Tasarımı, İnovasyon Süreci ve Ürün Ortaklıkları, Teknolojide Dış Kaynak Kullanımı'dır. Pazarlama ve yönetim modellerinin gelişimi, çeşitli veri tiplerinin kullanımı (literatürde nicel sonuçlar, birincil ve ikincil veri) ve çeşitli nicel ve nitel metodolojilerle yapılan analizler (anlatısal analiz, meta-analizi, yol analitik yöntemleri ve sistem dinamikleri modelleme) araştırma yaklaşımının özellikleridir. Yrd. Doç. Dr. Harmancıoğlu'nun International Journal of Research in Marketing, Journal of Academy of Marketing Science, Journal of International Business Studies, Journal of Product Innovation Management gibi önde gelen dergilerde makaleleri yayınlanmıştır.

Harmancıoğlu, Koç Üniversitesi'nden önce, Bilkent Üniversitesi'nde (2007-2008) ve Boston'da bulunan Suffolk University'de (2006-2007) Yardımcı Doçent olarak çalışmıştır. 2008 güz döneminde, Los Angeles'ta bulunan Southern California Üniversitesi'nde Marshall İşletme Okulu'nda misafir öğretim üyesi olarak görev almıştır. East Lansing'de bulunan Michigan Devlet Üniversitesi, Pazarlama ve Tedarik Zinciri Yönetimi Bölümü'nde Pazarlama alanında doktorasını almıştır.

Kazandığı ödüller arasında 2005 Ürün Geliştirme Yönetimi Birliği Tez Önerisi Yarışması, 2006 Pazarlama Bilimi Akademisi Jane Fenyo Ödülü bulunmaktadır. Aynı zamanda, Marie Curie Programı Uluslararası Yeniden Entegrasyon Hibesi, Ürün Geliştirme ve Yönetimi Birliği, Uluslararası Ticaret Enstitüsü (Belçika)- Unilever ve İş Piyasaları Çalışmaları Enstitüsü gibi kurumlardan araştırmaları için destek almıştır.