Doç. Dr. Yalçın Akçay İstatistik & Operasyon Yönetimi

Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yalçın Akçay, lisans, yüksek lisans ve Yönetici Geliştirme Programları'nda Sayısal Yöntemler, Operasyon Yönetimi, Yöneticiler İçin Veriye Dayalı Karar Verme konularında dersler vermektedir.

1995 yılında Elektrik ve Elektronik Mühendisliği lisans, 1997 yılında İşletme yüksek lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden, İşletme ve Yöneylem Araştırması konularında çift anadal doktora derecelerini 2002 yılında Penn State Üniversitesi'nden almıştır. 2002 yılından beri Koç Üniversitesi'nde görev yapmaktadır. Araştırma ilgi alanları üretim yönetimi, gelir yönetimi, rassal modelleme ve operasyon ve pazarlama arayüzüdür. Araştırmaları Management Science, Production and Operations Management ve IIE Transactions gibi üretim yönetimi alanının en önde gelen uluslararası dergilerinde yayınlanmıştır. 2010 yılında Production and Operations Management dergisinde yayınlanan en iyi makaleye verilen Wickham Skinner Ödülü’nü kazanmıştır. Yürütüğü araştırma projeleri TÜBİTAK Kariyer Geliştirme Ödülü ve KÜMPEM tarafından fonlanmıştır.