Doç. Dr. Deniz Aksen Yönetim Bilişim Sistemleri

Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Deniz Aksen, Yöneti Geliştirme Programları ve lisans ve lisansüstü programlarda yönetim bilişim sistemleri ile e-ticaret konularında dersler vermektedir. Doç. Dr. Aksen, dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan TURQUALITY’de de 2006 yılından beri Microsoft Office Uygulamaları konusunda eğitmenlik yapmaktadır. Ayrıca 2011 yılından beri Google Çevrimiçi Pazarlama ve Adwords Yarışması’na katılan Koç Üniversitesi öğrenci takımlarının danışmanıdır.

Aksen, 1989 yılında İstanbul Erkek Lisesi’nden mezun olmuş, lisans ve yüksek lisans derecelerini 1994 ve 1996’da Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden, doktora derecesini ise 2003 yılında yönetim bilimleri ana dalında Purdue Üniversitesi Krannert Graduate School of Management’tan almıştır.

Aksen’in, yöneylem araştırması ve İnternet alanlarında yayımlanmış 23 makalesi ve Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi’nden çıkan bir referans kitabı bulunmaktadır. Bu eserlerin 12 tanesini, Bilimsel Atıf Endeksi’ne girmiş hakemli dergilerde yayımlanan makaleler oluşturmaktadır. Uluslararası hakemli literatürü tarayan SciVerse Scopus veri tabanına göre Deniz Aksen’e yapılan atıf sayısı Temmuz 2012 itibarıyla 125’in üzerindedir.

Araştırma Alanları:

  • Dağıtım Lojistiği
  • Tersine Lojistik
  • Tedarik Zinciri Ağlarında Tesis Seçimi ve Hiyerarşik Planlama
  • Çok Seviyeli Optimizasyon Problemleri İçin Sezgisel Yöntemler