Başvurular, başvuru sekmesindeki formun eksiksiz doldurulması ve eğitim bedelinin tamamının “YGP-TOD EĞT. BEDELİ” açıklamasıyla aşağıda belirtilen banka hesabına yatırılarak, dekontun executive@ku.edu.tr adresine gönderilmesiyle kesinleşir.


Banka Bilgileri:
TL ile yapılacak ödemeler için:
Alıcı İsmi: Unvest Araştırma Geliştirme Danışmanlık ve Tic A.Ş
Banka Adı: Yapi Kredi
Şube: Koç Üniversitesi (Şube No: 938)
TL Hesap No: 45798368
IBAN: TR910006701000000045798368

USD ile yapılacak ödemeler için:
Alıcı İsmi: Unvest Araştırma Geliştirme Danışmanlık ve Tic A.Ş
Banka Adı: Yapi Kredi Şube: Koç Üniversitesi (Şube No: 938)
USD Hesap No: 46499907
IBAN: TR190006701000000046499907
Swift code: YAPITRIS


İptal Bilgileri:

Katılımcı, eğitime katılımını, eğitim başlangıç tarihinden:
a) 1-5 (bir ile beş) iş günü öncesine kadar iptal etmesi halinde eğitim bedelinin %100 (yüzde yüz)ünü,
b) 5-10 (beş ile on) iş günü öncesine kadar iptal etmesi halinde eğitim bedelinin %80 (yüzde seksen)’ini,
c) 10-20 (on ile yirmi) iş günü öncesine kadar iptal etmesi halinde eğitim bedelinin %50 (yüzde elli)’sini,
d) 20-40 (yirmi ile kırk) iş günü öncesine kadar iptal etmesi halinde eğitim bedelinin %25 (yüzde yirmi beş)’ini Unvest Araştırma Geliştirme Danışmanlık ve Tic. A.Ş.’ye ödeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.